OFERTA CENOWA NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

W dniach od 29.05.2023 r. do 05.06.2023 r. do godz. 11.00 przyjmujemy formularze ofertowe na zakup  żywności do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie ul. Powstańców Warszawskich 42 na okres od 1.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym udostępniam Państwu formularz ofertowy z zaproszeniem do udziału w przetargu.

Barbara Wójtowicz

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-na-warzywa.doc

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-cenaowa-mięso-i-wędliny.doc

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-cenowa-art.-spożywcze.doc

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-cenowa-cukiernie.doc

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-cenowa-mrożonki.doc

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-cenowa-nabiał.odt

http://www.pm5.krosno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Oferta-na-pieczywo.doc