Osiągnięcia

Nasi wychowankowie osiągają wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach i turniejach organizowanych przez różnorodne instytucje i placówki oświatowe na terenie miasta, województwa, kraju. Największe sukcesy naszych przedszkolaków w 2019 r.: III Miejsce w VII Konkursie Kolęd i Pastorałek – prezentacja indywidualna dzieci 5,6,letnich oraz 3,4, letnich (organizator Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie), a w 2018 roku:  I miejsce w „Sportowej Olimpiadzie Integracyjnej dla przedszkolaków” (organizator Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie),  I miejsce w  „Turnieju Piłki Nożnej” (organizator Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie),  II miejsce w konkursie na „Bożonarodzeniową choinkę” (organizator Urząd Miasta Krosna),  I miejsce w konkursie recytatorskim „Ojczyzna bliska memu sercu” (organizator Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie), I miejsce w turnieju „Pierwszy taneczny krok” (organizator „Gracja” Studio Tańca Towarzyskiego),  II miejsce oraz wyróżnienie w VI konkursie kolęd i pastorałek (organizator Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie), II miejsce w konkursie recytatorskim „Wiosna wierszem malowana” (organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie), wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zimowe zabawy” (organizator Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie), wyróżnienie w XXII Przeglądzie piosenki przedszkolnej  (organizator Państwowe Pomaturalne Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w  Krośnie), I miejsce i II miejsce w konkursie recytatorskim „Wiosenne wierszowanki” (organizator Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), I miejsce w konkursie plastycznym „Zimowe krajobrazy” (organizator Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie), I miejsce w konkursie plastycznym „Moja choinka” (organizator Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Krośnie). 

Nasze przedszkole zajęło dumne 9 miejsce w Grand Prix w ogólnopolskim projekcie Zdrowo jem, więcej wiem w kategorii zerówki i klasy I. Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kładziemy szczególną troskę na ekologiczny, zdrowy styl życia. Przedszkole posiada Certyfikaty: Zaczytane Przedszkole, Przedszkole Ekologiczne, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Przedszkole Promujące Zdrowie, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Przedszkole Talentów oraz Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych wystawiony na podstawie pozytywnych opinii rodziców który jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie Zadowolony Konsument.

Obecnie realizujemy: ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, program „Cala Polska czyta dzieciom”, program edukacji antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół nas”,  program  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz projekt: „Twórcze dzieci w poszukiwaniu indywidualności”. Proponujemy bogatą ofertę zajęć dla dzieci dostosowanych do ich zainteresowań i możliwości oraz oczekiwań rodziców.

Corocznie realizujemy innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola. W bieżącym roku szkolnym realizujemy innowacje: „Wesoła matematyka – wykorzystanie elementów koncepcji Lwa Wygotskiego do wczesnego rozwoju dzieci” – celem innowacji jest doskonalenie myślenia matematycznego, analizy logicznej oraz znajdowania zależności i relacji matematycznych. Nasza placówka jest pomysłodawcą i organizatorem już X edycji międzyprzedszkolnego konkursu tańca. Każdego roku aktywnie angażujemy się w projekty, akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, takie jak: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Misie Ratownisie, Bezdomny zwierz też musi jeść!, Pola Nadziei, Poszukiwacze zaginionych baterii, Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.