Opłaty

KONTA

Rodzice zobowiązani są do dokonania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu i posiłki do 15-ego każdego miesiąca na konta:

    opłata stała: 68 1240 2311 1111 0010 6149 2739
    wyżywienie: 17 1240 2311 1111 0010 6152 5570

Za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki w ustawowej wysokości.