ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Krośnie dzieci urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałychw Krośnie zapisywanych po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole prowadzone jest na WNIOSEK rodzica. Od dnia 14 lutego 222 r. do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 15.00 w systemie NABÓR (https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole) będzie możliwość wypełniania wniosku o przyjęcie dzieckado przedszkola. Złożenie wniosku u przyjęcie do…

Czytaj więcej

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 – KONTYNUACJA

Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2022/2023 wymaga od Rodziców: elektronicznego wypełnienia w systemie NABÓR (https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole), w zakładce Wypełnij podanie, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu przez rodzica, złożenia w przedszkolu u nauczycieli w grupie w terminie od 1 lutego 2022 r. do 7 lutego 2022 r. do godz. 15.00 Elektroniczne wypełnianie deklaracji możliwe będzie od dnia 1 lutego 2022…

Czytaj więcej