REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KROŚNIE

Sprzęt ogrodowy przeznaczony jest dla grupy wiekowej: od 3 do 12 lat. Sprzętów ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem! Korzystanie z urządzeń dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.  Zabrania się: wchodzenia na barierki, daszki i inne elementy urządzeń, które nie są   przeznaczone do chodzenia, skakania ze sprzętów ogrodowych, biegania po urządzeniach i popychania się, wbiegania na ślizgi zjeżdżalni, skręcania łańcuchów huśtawki, huśtania się na stojąco, korzystania z jednej huśtawki…

Czytaj więcej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci: przebywające na terenie przedszkola poza godzinami pracy przedszkola, w godzinach pracy przedszkola – do momentu przekazania dziecka nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko lub innemu dyżurującemu nauczycielowi i od momentu odebrania dziecka przez osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Osoby trzecie mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu, na placu zabaw…

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie. NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Podstawową metodą…

Czytaj więcej