ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE  NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Krośnie dzieci urodzone w latach 2018-2021 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych w Krośnie zapisywanych po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole prowadzone jest na WNIOSEK rodzica. Od dnia 14 lutego 2024 r. do dnia 20 lutego 2024 r. do godz.15.00 w systemie NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole  będzie możliwość wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola na…

Czytaj więcej

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – KONTYNUACJA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 – KONTYNUACJA Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2024/2025 wymaga od Rodziców: elektronicznego wypełnienia w systemie NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole w zakładce Wypełnij podanie, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu przez rodzica, złożenia w przedszkolu u nauczycieli w grupie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 7 lutego 2024 r….

Czytaj więcej

SZLACHETNA PACZKA

PODZIĘKOWANIEDziękujemy za współpracę oraz zaangażowanie podczas udziału w XXIII edycji „Szlachetnej Paczki”. Cieszymy się, że razem możemy mnożyć dobro pomagając potrzebującym i szerząc ideę mądrej pomocy.

Czytaj więcej