ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 – DOTYCZY DZIECI, KTÓRE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM NIE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE

Rodzice kandydata składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”. Wniosek (oraz inne dokumenty) dostępny jest na stronie www.krosno.pl (zakładka OŚWIATA NABÓR 2021): Wypełniony, wydrukowany (wydruk z systemu NABÓR) i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z kompletem dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnychnależy złożyć w Przedszkolu w terminie: od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 15.00 UWAGA: Punkty przyznaje…

Czytaj więcej

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 – DOTYCZY DZIECI, KTÓRE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci uczęszczających już do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce zobowiązani są do: wypełnienia w systemie NABÓR  w zakładce Dokumenty deklaracjio kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, www.krosno.pl (zakładka OŚWIATA NABÓR 2021) a po jej wydrukowaniu i podpisaniu przez rodziców złożenia w przedszkolu u nauczycieli w grupie w terminie: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. do godz….

Czytaj więcej