ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE  NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Krośnie dzieci urodzone w latach 2018-2021 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych w Krośnie zapisywanych po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole prowadzone jest na WNIOSEK rodzica.

Od dnia 14 lutego 2024 r. do dnia 20 lutego 2024 r. do godz.15.00 w systemie NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole  będzie możliwość wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025 wymaga:

  1. elektronicznego wypełnienia wniosku przez rodziców,
  2. a po jego wydrukowaniu i podpisaniu przez rodziców,
  3. złożenia w przedszkolu w terminie od 14 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r. do godz. 15.00

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone   wymaganymi dokumentami/oświadczeniami.