ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – KONTYNUACJA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 – KONTYNUACJA

Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2024/2025 wymaga od Rodziców:

  1. elektronicznego wypełnienia w systemie NABÓR https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole w zakładce Wypełnij podanie, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
  2. a po jej wydrukowaniu i podpisaniu przez rodzica,
  3. złożenia w przedszkolu u nauczycieli w grupie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 7 lutego 2024 r. do godz. 15.00

Elektroniczne wypełnianie deklaracji możliwe będzie od dnia 1 lutego 2024 r.  Rodzice dzieci 6 letnich (ur. w 2018 r.) i starszych – z odroczonym obowiązkiem szkolnym w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wpisują wstępnie wybraną szkołę podstawową. Wykaz szkół podstawowych wraz z obwodami (sieć szkół) jest dostępny w zakładce Dokumenty.

UWAGA! Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.