Pilotażowy „ Program wsparcia powszechnej dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie podkarpacke.png

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu kontynuowany jest pilotażowy program  „ Wsparcia powszechnej dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” realizowany przy udziale Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Program pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszystkie możliwe korzyści, wprowadzając przełomowe rozwiązanie zapewniające codzienny kontakt w placówce i w domu, w ramach którego nauczyciel wychowawca, nauczyciel anglista i rodzic w domu tworzą drużynę poprzez codzienną, wspólną zabawę do sukcesu dziecka.

KORZYŚCI

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność (bilingwizm) wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

METODA

Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Specjalnie przygotowana seria edukacyjne „Tom and Keri” wprowadza rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

W ramach projektu przedszkole otrzymało pełne wsparcie merytoryczne i metodyczne, m.in. szkolenia nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej  dotyczące programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach oraz szkolenie dla członków rady pedagogicznej i rodziców dzieci.  Rodzice otrzymali indywidualny login, poprzez, który mogą łączyć się z platformą i powtarzać materiał z dzieckiem w domu.

Samorząd województwa podkarpackiego zakupił i nieodpłatnie przekazał organowi prowadzącemu przedszkole licencje dostępu do programu wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim z dostępem  do scenariuszy wszystkich aktywności oraz wspomagające pomoce dydaktyczne: kącik „baby beetles”, przewodniki , dywan dydaktyczny, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne, zeszyty ćwiczeń i kolorowanki, plakaty oraz maskotki i pacynki „Tom and Keri”.

Program skonstruowany jest tak, że zarówno rodzice w domu, jak i nauczyciele w przedszkolu, w początkowym etapie nauczania nie muszą znać angielskiego, żeby pomóc dzieciom w codziennych zajęciach; co więcej, mogą efektywnie, przez wspólną zabawę, uczyć się razem z nimi.

Obcowanie dzieci z językiem w czasie codziennych zabaw w placówce oraz w domu utrwala materiał tak, że dzieci niemal natychmiast wykorzystują go czynnie w czasie spontanicznych zabaw – po prostu zwyczajnie posługują się nim.

Kurs „Tom and Keri” realizowany jest w grupie dzieci  5 – letnich „LEŚNE DUSZKI” podczas typowych dla tego wieku przedszkolnym aktywności – oglądania bajek, słuchania i śpiewania piosenek, zabaw ruchowych, wykonywania prac plastycznych i graficznych.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są codziennie przez wszystkich nauczycieli wychowawców pracujących w grupie, którzy łącząc się z platformą maja dostęp do różnorodnych materiałów:  filmów, piosenek, gier i zabaw, materiałów instruktażowych opracowanych  na każdy dzień oraz materiały do wykorzystania w domu, przez rodziców.

Program zgodny z najnowszymi wytycznymi MEiN i standardami europejskimi.

Więcej informacji o Programie Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” – jego twórcach, założeniach i komponentach można znaleźć na stronie https://bilingualfuture.com/pl/ oraz https://dwujezycznedzieci.pl/

Fotorelacje z przeprowadzanych zajęć znajdują się w zakładce Galeria – „Dwujęzyczny Przedszkolak”.

http://www.pm5.krosno.pl/wydarzenie-przedszkolne/nggallery/galeria/dwujezyczny-przedszkolak-gr-iv-lesne-duszki-2022-2023