REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W KROŚNIE

 1. Sprzęt ogrodowy przeznaczony jest dla grupy wiekowej: od 3 do 12 lat.
 2. Sprzętów ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem!
 3. Korzystanie z urządzeń dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.
 1.  Zabrania się:
 2. wchodzenia na barierki, daszki i inne elementy urządzeń, które nie są  
   przeznaczone do chodzenia,
 3. skakania ze sprzętów ogrodowych,
 4. biegania po urządzeniach i popychania się,
 5. wbiegania na ślizgi zjeżdżalni,
 6. skręcania łańcuchów huśtawki,
 7. huśtania się na stojąco,
 8. korzystania z jednej huśtawki przez więcej niż jedno dziecko,
 9. skakania z huśtawek, szczególnie podczas ruchu huśtawki,
 10. jeżdżenia na rowerze i wprowadzania psów na plac zabaw,
 11. niszczenia sprzętów przedszkolnych – za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie,
 12. spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających,
 13. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
 14. korzystania z urządzeń podczas, deszczu, burzy, śniegu, oblodzenia.
 • Za złamanie Regulaminu korzystania z placu zabaw, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie może poinformować odpowiednie służby.


Tel administratora placu zabaw: 48134324757

Tel: alarmowy: 112                                                                 www.plac-zabaw.pl Firma A.R.G.