PIERWSZA POMOC

W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie  odbyły się zajęcia z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wzięła udział cała społeczność przedszkolna. Szkolenie odbyli również wszyscy pracownicy PM Nr 5. Poprowadził je pan Kamil Bajger – ratownik medyczny, właściciel firmy „LeoMed BEZPIECZNY BOBAS”.

Często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy, boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podczas zajęć przedszkolaki mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  

Szkolenie dla kadry pracowniczej miało na celu  jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej, usystematyzowanie wiedzy i przypomnienie zasad z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz mówienie zagadnień kluczowych, takich jak rozpoznanie stanu nagłego z prawidłowym i adekwatnym postępowaniem w zależności od sytuacji, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, postępowanie z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Relacja z przebiegu szkolenia: http://www.pm5.krosno.pl/wydarzenie-przedszkolne/nggallery/galeria/pierwsza-pomoc