ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 – REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY ORAZ DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Krośnie dzieci urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych
w Krośnie zapisywanych po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole prowadzone jest na WNIOSEK rodzica. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do przedszkola dziecka 2,5-letniego rodzice mogą ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

Od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 15.00 w systemie NABÓR (https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole) będzie możliwość wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola.

Złożenie wniosku u przyjęcie do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024 wymaga:

  1. elektronicznego wypełnienia wniosku przez rodziców,
  2. a po jego wydrukowaniu i podpisaniu przez rodziców,
  3. złożenia w przedszkolu w terminie od 14 lutego 2023 r. do 20 lutego 2023 r. do godz. 15.00

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami