DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Od poniedziałku 7 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Dzieci i młodzież będą mogły uzyskać także wsparcie w języku rosyjskim. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: pod nr 800 12 12 12 będzie służył także do udzielania wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży nieznających języka polskiego.
Dyżury będą prowadzone przez psychologów biegle posługujących się językami ukraińskim i rosyjskim.