WSPARCIE FINANSOWE NA ZAKUP KSIĄŻEK

W ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 Przedszkole Miejskie Nr 5 otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3750,00 zł na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.