KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 5  w Krośnie realizowane jest kształcenie na odległość.

W związku z powyższym wszelkie materiały i możliwe formy ich realizacji przez dzieci w domu będą umieszczane przez nauczycieli na utworzonych wcześniej grupowych skrzynkach, do których otrzymaliście Państwo login i hasło.

Dodatkowo możecie Państwo nadal korzystać z panelu dla rodzica oraz strony www placówki.

Z poważaniem

Kamila Liebner-Chmielowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5
w Krośnie